Auktoriserad Elinstallatör, AL - Lågspänning

Efter utbildningen till Auktoriserad elinstallatör har du rätt att själv utföra elinstallationer i alla typer av elanläggningar upp till 1000V. Du kan även starta ditt eget elföretag och utföra eltjänster. Utbildningen kallades tidigare Allmän behörighet. Utbildningen genomförs i vårt dotterbolag Distansias lärplattform.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
0 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen genomförs i vårt dotterbolags Distansias lärplattform. Vill du veta mer om Auktorisation AL eller A? Klicka här!

The San Juan Mountains are beautiful!

Target

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper som behövs för att du ska kunna bli Auktoriserad elinstallatör för lågspänning och få utföra och ansvara för elinstallationsarbeten upp till 1000V. Efter kursen ansöker du hos Elsäkerhetsverket som utfärdar din Auktorisation AL.

Target group

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Subjects covered in the course

Enligt Elsäkerhetsverket ska följande fyra teoretiska kursdelar och praktiska moment ingå i en auktorisationsutbildning:

  • Regler och standarder – Du får lära dig vilka regler och standarder som finns inom elinstallationsområdet och hur du använder dem.
  • Elinstallationer i byggnader – Ledningsdimensionering av kraft och belysningskablar samt ”kontroll före idrifttagning”.
  • Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar – Elproduktion och elöverföringssystemet från generator till förbrukare.
  • Elmaskiner – delkursen behandlar elmotorer med tillhörande drivsystem samt och transformatorer och du lär dig dimensionera utrustningen efter märkdata.
  • Praktisk laboration under en dag Vi genomför momenten som elsäkerhetsverket föreskriver, som Kontroll före idrifttagning med dokumentation med mera.

    Det ingår en preparandkurs kostnadsfritt i din utbildning. Den frivilliga kursen ger dig bland annat möjlighet att repetera matematik genom förinspelade filmer. OBS! Vi har förinspelade avsnitt på samtliga kursdelar, exempelvis matematiken, som visar tydligt och överskådligt hur du räknar på olika uppgifter.

    Det är endast en obligatorisk praktikdag och den görs tillsammans i grupp när du är klar med teorin. Den dagen bestäms löpande med ett deltagarantal om minimum 8 st. Praktikdagen kan genomföras i Göteborg - Stockholm - Malmö och bestäms löpande i det upptagningsområde och nära stad där flest deltagare är klara samtidigt.

Competence

Godkänt gymnasium med elprogrammet eller den äldre utbildningen kallad el-tele. Alternativt kan längre praktisk arbetslivserfarenhet som elinstallatör väga upp avsaknad av teoretiska förkunskaper.
Kunskapskrav för den praktiska delen vid ansökan hos Elsäkerhetsverket av Auktorisation AL
Är du osäker om du har en den praktiska eller teoretiska erfarenheten som krävs för utbildningen? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App