Arbetsmiljö - SAM

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men hur undviker vi att arbetsmiljöarbetet blir en börda för verksamheten och tar onödigt mycket tid att administrera? Med vår webbkurs vill vi motivera dig som har ett ansvar eller uppdrag i arbetsmiljöarbetet att ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar. Utbildning ger dig kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i praktiken samt insikt i hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet.

Technical information

Course name : Arbetsmiljö - SAM
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 2 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Det här är en fristående kurs i vår serie av webbkurser som handlar om din arbetsmiljö. Gemensamt för kurserna är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Target

Efter kursen har du kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i praktiken samt insikt i hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. Du vet hur du kan införa dokumenterade rutiner utifrån de risker som finns i verksamheten, hur en arbetsmiljöpolicy bör hänga ihop med risker, mål och handlingsplaner samt hur du riskbedömer, utreder, följer upp och förebygger olycksfall och ohälsa. Inte minst har du koll på föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och arbetsgivarens skyldigheter.

Target group

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö.

Subjects covered in the course

I utbildningen finns praktiska övningar och du kommer till exempel att gå igenom er arbetsmiljöpolicy. Vad ska ingå i den egentligen? Er arbetsmiljöpolicy ska beskriva varför och hur ert systematiska arbetsmiljöarbete ska gå till, när det ska göras och vem som är ansvarig. Ibland är det du själv, cheferna eller skyddsombuden som är ansvariga. Finns det med? Och går det att mäta och följa upp?

Kursen ger dig kunskaper, verktyg och metoder för att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

  • SAM som begrepp, lagar och föreskrifter
  • Kopplingen mellan SAM och ISO 45001
  • Naturlig del och medverkan
  • Arbetsmiljöpolicy och att dokumentera rutiner
  • Fördela uppgifter och säkerställa kunskap och kompetens
  • Bedöma risker och göra handlingsplaner
  • Utreda och följa upp
  • Företagshälsovård

Regulations

AFS 2001:1

Related courses