Arbete på väg, steg 1.1

Vår kurs Arbete på väg steg 1.1 ger dig allmän grundkompetens. Kursen är ett krav för dig som arbetar sig vid någon form av vägarbetsplats. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
1 hour
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
6195f887-9bce-11ed-9616-96648736dc97_Layer1.jpg
62cc0742-9bce-11ed-8084-96648736dc97_Layer6.jpg

Vid godkänt slutprov erhåller du ett kursintyg med 15 månaders giltighet. Trafikverket rekommenderar repetition varje år.

Target

I den här kursen får du som ska utföra ett arbete på väg en allmän grundkompetens. Den är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Target group

Kursen räcker till arbeten som utförs på platser där man i mindre omfattning är berörd av passerande fordonstrafik. Det kan till exempel vara;

  • i rollen som utsättare, till exempel för att mäta ut vägbanan,
  • vid arbeten under brobyggnationer och då framförallt innan trafiken släpps på,
  • vid montage av eller service av anläggningsdelar, till exempel vägräcken.

Subjects covered in the course

  • Faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten
  • Lagar och förordningar som gäller vid arbete på väg
  • De olika rollerna som finns på ett vägarbetsområde och V3-principen
  • Vanliga trafikantbeteenden
  • Vilka olika zoner som finns på ett vägarbetsområde
  • Nödvändig personlig skyddsutrustning

Regulations

TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372

Competence

Ingen

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App