Arbete på väg, steg 1.1

6195f887-9bce-11ed-9616-96648736dc97_Layer1.jpg
62cc0742-9bce-11ed-8084-96648736dc97_Layer6.jpg
I Arbete på väg får du som ska utföra ett sådant arbete en allmän grundkompetens. Arbete på väg är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Technical information

Course name : Arbete på väg, steg 1.1
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 1 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

I den här kursen får du som ska utföra ett arbete på väg en allmän grundkompetens. Den är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Target group

Kursen räcker till arbeten som utförs på platser där man i mindre omfattning är berörd av passerande fordonstrafik. Det kan till exempel vara; • i rollen som utsättare, till exempel för att mäta ut vägbanan, • vid arbeten under brobyggnationer och då framförallt innan trafiken släpps på, • vid montage av eller service av anläggningsdelar, till exempel vägräcken.

Subjects covered in the course

  • vilka faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten,
  • vilka lagar och förordningar som gäller vid arbete på väg.
  • Något om de olika rollerna som finns på ett vägarbetsområde och V3-principen,
  • några vanliga trafikantbeteenden
  • vilka olika zoner som finns på ett vägarbetsområde samt
  • vilken personlig skyddsutrustning som behövs.

Competence

Ingen