Arbete på väg, steg 1.1

6195f887-9bce-11ed-9616-96648736dc97_Layer1.jpg
62cc0742-9bce-11ed-8084-96648736dc97_Layer6.jpg
Vår kurs Arbete på väg steg 1.1 ger dig allmän grundkompetens. Kursen är ett krav för dig som arbetar sig vid någon form av vägarbetsplats. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Technical information

Course name : Arbete på väg, steg 1.1
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 1 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

I den här kursen får du som ska utföra ett arbete på väg en allmän grundkompetens. Den är viktig för dig som ska delta i uppdrag som är upphandlade av bland andra Trafikverket. Kursen gör dig medveten om de risker som finns och tar upp de faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten.

Target group

Kursen räcker till arbeten som utförs på platser där man i mindre omfattning är berörd av passerande fordonstrafik. Det kan till exempel vara; • i rollen som utsättare, till exempel för att mäta ut vägbanan, • vid arbeten under brobyggnationer och då framförallt innan trafiken släpps på, • vid montage av eller service av anläggningsdelar, till exempel vägräcken.

Subjects covered in the course

  • Faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten
  • Lagar och förordningar som gäller vid arbete på väg
  • De olika rollerna som finns på ett vägarbetsområde och V3-principen
  • Vanliga trafikantbeteenden
  • Vilka olika zoner som finns på ett vägarbetsområde
  • Nödvändig personlig skyddsutrustning

Regulations

TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372

Competence

Ingen

Related courses