Elsäkerhet vid arbete - Säkerhetstekniker

Elsäkerhet är en angelägenhet för alla. I den här kursen, anpassad för säkerhetstekniker, tar vi upp de elrisk-källor som finns i en säkerhetsteknikers vardag. Elarbeten är riskfyllda och för att alla ska känna sig trygga på arbetsplatser där elfara finns krävs att vi behärskar och följer regelverket.

Type
eLearning
Estimated duration
1 hour
Language
Swedish
Provider
Trainor

Target

Efter kursen ska du kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla och förstå hur arbetet är organiserat för att förebygga elolycksfall.

Target group

Kursen riktar sig till säkerhetstekniker som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i eller nära en elektrisk anläggning och då behöver kunskap och medvetenhet om de risker som kan förekomma där.

Subjects covered in the course

Den här korta webbkursen ger dig grundläggande kunskaper om Elsäkerhet vid arbete. Genom att veta om vilka elfaror du kan utsättas för kan du bättre planera ditt arbete så att det blir tryggt och säkert.

Syftet med kursen är att läsaren ska förstå elfaran och kunna planera sitt arbete på ett elsäkert sätt. Det inkluderar att du kan upprätta arbetsrutiner, göra riskanalys, välja arbetsmetod samt förstå anläggningsägarens underhållsansvar.

  • Elfaror
  • Om olyckan är framme
  • Beteenden
  • Tillträde och medförande risker
  • Arbetsuppgifter för säkerhetstekniker
  • Personlig skyddsutrustning
  • Riskhantering

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App