Elsäkerhet vid arbete - Produktions- och underhållspersonal

Det här är en elsäkerhetskurs för personal som ska utföra enklare driftuppgifter såsom byte av säkringar och återställning av skydd i elinstallationer eller utföra icke-elektriskt arbete i närheten av elektriska installationer. I webbkursen ingår även Första hjälpen vid elskador.
Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
1 hour
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
8a4fb67f-ec88-11ec-94c0-5e148e86dc80_ProduktionUnhallspersonal_3.png
90325e18-ec88-11ec-97ac-5e148e86dc80_ProduktionUnhallspersonal_1.png

Target

Kursen gör det möjligt för instruerad personal att uppfatta risker och undvika elektriska faror. Det kommer att bidra till att öka säkerheten för dig och dina kollegor så att du får en säker arbetsplats utan skador.

Target group

Skiftchefer, driftoperatörer, processoperatörer, och underhållspersonal av olika slag. Personal som arbetar vid eller i närheten av elektriska anläggningar.

Subjects covered in the course

Våra kurser i Elsäkerhet vid arbete är baserade på SS-EN 50110-1, Skötsel av elektriska anläggningar och Elsäkerhetsverkets handbok Arbete vid risk för elfara.

  • Organisation och tillträdesreglering
  • Elektriska faror och skador
  • Risk och beteende
  • Vad får man göra och när ska man ringa en elektriker?
  • Praktiskt arbete
  • Teoretisk första hjälpen vid elolyckor

Competence

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App