Mät- och reglerteknik

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Du får också kunskaper om industriella mätgivares funktionsprinciper och signalstandarder. Utbildningen behandlar regulatorns vanligaste funktioner, t ex P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
03-05. sep. 2024
See hours
03. sep. 2024 - 08:00:16:00
04. sep. 2024 - 08:00:16:00
05. sep. 2024 - 08:00:16:00
Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
3 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Mät och Reglerteknik genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Vissa övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Goal

Kursen ger kunskaper om mät- och reglertekniska system och dess kringutrustning. Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift.

Target group

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där mät- och reglersystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om mät- och reglersystem. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mät- och reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Subjects covered in the course

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer
 • Mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning samt mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultat
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Inkoppling, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter.
 • Montage av givare
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets, P-, PI- samt PID-reglering samt on/off-reglering
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion
 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100
 • Justering och kontroll av mätområde hos: Tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare, Pt-100 omvandlare
 • Styrning respektive reglering
 • Stegsvar från processen, dödtider, tidskonstanter
 • Processförstärkning

Competence

Grundläggande kunskaper inom elteknik och industriellautomation.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App