Styrteknik

Under den här kursen lär sig deltagarna koppla styrtekniska komponenter. Efter kursen kan deltagarna felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin samt tolka och förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av ritnings- och schemaunderlag. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer.

27-28. aug. 2024
See hours
27. aug. 2024 - 08:00:16:00
28. aug. 2024 - 08:00:16:00
Swedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund.

Goal

Kursen ger kunskap om hur styrtekniska komponenter kopplas samman så att önskade styrfunktioner erhålls. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna handha och felsöka på enklare automatiserade enheter inom process- och tillverkningsindustrin och kunna förstå funktionen av en enkel styrteknisk utrustning med hjälp av utrustningens ritnings- och schemaunderlag.

Target group

Elektriker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av enklare automationsutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt. Lärare inom gymnasium och högskola.

Subjects covered in the course

  • Styrsystem och dess användningsområden
  • Olika styrtekniska komponenters funktion
  • Fördelar och nackdelar mellan pneumatiska, hydrauliska och elektriska system
  • Ventilbeteckningar och märkningar
  • Genomgång av kretsschema (styr- och huvudkrets) samt elsymboler
  • Vanliga typer av strömställare, givare och elkopplare samt övning i inkoppling av givare
  • Start- och stopputrustning av motorer/verkställande don samt övningar
  • Logiska funktioner, logiska block som AND, OR och NOT samt övningar
  • Genomgång av pneumatiska komponenter samt kopplingsövningar i pneumatik och elektropneumatik
  • Praktiska felsökningsövningar och metoder

Competence

Grundläggande kunskaper inom ellära krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App