Mätteknik

Kursen ger dig kunskaper om signalsystem, signalstandarder samt industriella mätgivares funktionsprinciper och arbetssätt. Vi går igenom de omvandlingar som krävs för att anpassa givarna till övervaknings- och reglersystem.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Kursen genomförs i våra utbildningslokaler eller på plats hos kund under ledning av lärare med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik.

Goal

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna utföra mätning och felsökning på de vanligaste givarsignalerna. Kursen ska också ge kunskaper om funktion och mätprinciper hos vanligt förekommande givare för temperatur-, tryck-, nivå- och flödesmätning.

Target group

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av automationsutrustning där givare och mätsystem ingår. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur mätsystem och givare fungerar. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automationstekniska projekt där mätsystem och givare ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Subjects covered in the course

 • Allmänt om mätning, vanliga begrepp och termer
 • Genomgångar om mätprinciper för tryck-, temperatur-, nivå- och flödesmätning
 • Signalöverföringssystem vid mätning av tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Signalstandarder
 • Praktiska övningar i justering, kalibrering, kontroll och underhåll av de vanligaste givarna för tryck, nivå, flöde och temperatur
 • Elektroniska mätvärdesgivare
 • Mätning av olika storheter samt använda och tolka mätresultaten
 • Givarens och mätsystemets statiska och dynamiska noggrannheter
 • Montage av givare Laborationer och praktiska övningar:
 • Mätning av signaler från de vanligast förekommande typerna av givare, tryck, nivå, flöde samt temperatur.
 • Kontroll av en givares dynamiska och statiska noggrannheter.
 • Temperaturmätningar med termoelement och resistiva givare, Pt-100.
 • Justering och kontroll av mätområde hos tryckgivare, DP-cell, termoelementsomvandlare och Pt-100 omvandlare

Competence

Grundläggande kunskaper inom elteknik.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App