Fastighetsautomation i praktiken

I din roll som fastighetstekniker behöver du känna till vad som påverkar vår innemiljö. I den här kursen reder vi ut de grundläggande fysikaliska principerna såsom värmelära, värmebalans, flöde och tryck. Kursen ger dig kunskap om egenskaper hos pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning.
WeekDateLocationLanguagePrice
39 26-27. sep. 2023 SundsvallSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Fastighetsautomation i praktiken
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 2 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång. Om möjlighet finns besöker vi fläktrum eller UC i nära anslutning till kurslokalen. Vi använder DUC:ar av typ ABELKO, Imse UltraBase30 för att åskådliggöra funktionsprinciper och felsökningsmetoder. Vi går även igenom skillnader och likheter i anläggningar där PLC förekommer som styrsystem.

Goal

Deltagaren får ökad systemförståelse inom fastighetsautomation samt lär sig grundläggande felsökning.

Target group

Fastighetsskötare/drifttekniker/elektriker och all personal inom fastighetsområdet.

Subjects covered in the course

  • Elkretsscheman och förbindningsscheman (inre och yttre)
  • Driftkort med driftinstruktioner
  • Egenskaper hos värmeväxlare, givare och ställdon
  • Mätteknik: om fel förekommer i signaler till och från styrsystemet gäller det att mäta och verifiera om felet ligger i styrsystemet eller anläggningens komponenter
  • Grundläggande begrepp inom reglerteknik: Är- och börvärde, P-, PI-, PID-reglering, värmekurvor.
  • Felsökning av DUC:ar och PLC
  • Mätning av inomhusklimat: behovsstyrd ventilation med styrning av temperatur, tryck, luftfuktighet, CO2- och partikelinnehåll.

Competence

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll eller motsvarande.

Related courses: