Fastighetsautomation i praktiken

I din roll som fastighetstekniker behöver du känna till vad som påverkar vår innemiljö. I den här kursen reder vi ut de grundläggande fysikaliska principerna såsom värmelära, värmebalans, flöde och tryck. Kursen ger dig kunskap om egenskaper hos pumpar, styrventiler, ventilationsaggregat och värmeväxlare samt kunna identifiera felkällor i befintlig anläggning.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Den här kursen finns både som företagsförlagd och öppen kursomgång. Om möjlighet finns besöker vi fläktrum eller UC i nära anslutning till kurslokalen. Vi använder DUC:ar av typ ABELKO, Imse UltraBase30 för att åskådliggöra funktionsprinciper och felsökningsmetoder. Vi går även igenom skillnader och likheter i anläggningar där PLC förekommer som styrsystem.

Goal

Deltagaren får ökad systemförståelse inom fastighetsautomation samt lär sig grundläggande felsökning.

Target group

Fastighetsskötare/drifttekniker/elektriker och all personal inom fastighetsområdet.

Subjects covered in the course

  • Elkretsscheman och förbindningsscheman (inre och yttre)
  • Driftkort med driftinstruktioner
  • Egenskaper hos värmeväxlare, givare och ställdon
  • Mätteknik: om fel förekommer i signaler till och från styrsystemet gäller det att mäta och verifiera om felet ligger i styrsystemet eller anläggningens komponenter
  • Grundläggande begrepp inom reglerteknik: Är- och börvärde, P-, PI-, PID-reglering, värmekurvor.
  • Felsökning av DUC:ar och PLC
  • Mätning av inomhusklimat: behovsstyrd ventilation med styrning av temperatur, tryck, luftfuktighet, CO2- och partikelinnehåll.

Competence

Elsäkerhet vid fastighetsunderhåll eller motsvarande.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App