Reglerteknik

Den här kursen går igenom reglertekniska system och dess kringutrustning. Vi tittar på industriella regulatorers funktionssätt och vanligaste parametrar och funktioner. Kursen behandlar också regulatorns vanligaste funktioner, t.ex. P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets samt att kunna identifiera och åtgärda oönskade svängningar/störningar.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Reglerteknik
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen genomförs i våra egna utbildningslokaler eller på plats hos kund. Kursens innehåll är fördelade på både teoretiska genomgångar och olika laborationer och genomförs av personer med mångårig erfarenhet av industriell mät-, styr- och reglerteknik. Praktiska övningar utförs med simulerad programvara för att ge en bred kunskap om processreglering på kort tid.

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna ta en reglerkrets i drift samt känna till olika optimeringsmetoder. Du ska också kunna identifiera svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar och åtgärda dessa.

Target group

Elektriker och automationstekniker som ska utföra installation, idrifttagning eller felsökning av reglerutrustning. Drift- och underhållspersonal som behöver kompetensutveckling om hur reglersystemen är uppbyggda samt kunna handha och idriftsätta systemen. Projektledare, konstruktörer och konsulter som har för avsikt att genomföra automations-tekniska projekt där reglersystem ingår. Lärare inom gymnasium och högskola.

Subjects covered in the course

 • Allmänt om reglering, vanliga begrepp och termer
 • Reglersystems uppbyggnad och funktion
 • Symboler och PI-scheman inom reglerteknik
 • Processens dynamiska egenskaper, tidskonstanter, dödtider, en- respektive flerkapacitiva processer
 • Processförstärkning i en reglerkrets
 • Signaler och signalanpassning i en reglerkrets
 • P-, I- och D-parametrarnas funktion och verkan i en reglerkrets.
 • Manuellstyrning – reglering
 • Reglerverkan
 • Allmänt om multivariabla reglersystem: kvot-, kaskadreglering, framkoppling samt parameterstyrning
 • Självinställande regulatorer: autotuning och adaptiva regulatorer
 • Optimeringsmetoder
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll på en reglerkrets
 • Olika styrdons dimensionering, karakteristika och funktion Praktiska övningar utförs med simulerad programvara och behandlar: styrning respektive reglering, on/off-reglering, P-, PI- samt PID-reglering, stegsvar, dödtider, tidskonstanter, processförstärkning, mätning av signaler till och från reglerkretsen samt identifiering av svängningar i reglerkretsen som beror på felaktigt inställda PID-parametrar inkl åtgärd, optimeringsövningar.

Competence

Grundläggande kunskaper inom industriell automation, elteknik och mätteknik.

Related courses: