Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Vår kurs Starkströmsföreskrifterna med Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution ger dig kunskaper som krävs för att du ska kunna göra bedömningar vid installationsarbete för att säkerställa val av rätt installationsmetod.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna förstå och tillämpa ELSÄK-FS 2022:1-3 samt SS 436 40 00

Target group

Elkonsulter, elinstallatörer, beredare, elektriker och arbetsledare som arbetar inom eldistributionsbranschen.

Subjects covered in the course

Under kursen lär du dig att förstå och kunna hantera de gällande standarderna för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Vi går även igenom de starkströmsföreskrifter som gäller för hög- & lågspänningsinstallation vid eldistribution. Kunskaperna om dessa föreskrifter ska kontinuerligt uppdateras i takt med utvecklingen.

  • ELSÄK-FS 2022:1 Föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • ELSÄK-FS 2022:2 Föreskrifter och allmänna råd om skyltning av starkströmsanläggningar
  • ELSÄK-FS 2022:3 Föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar
  • SS 436 40 00 (Elinstallationsreglerna)
  • Handbok 438 med EN61936-1:2020 och EN 50522:2010
  • Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning.
  • Elsäkerhetslagen

Regulations

ELSÄK-FS 2022:1, ELSÄK-FS 2022:2, ELSÄK-FS 2022:3, SS 436 40 00, Handbok 438 med EN61936-1:2020 och EN 50522:2010, Elinstallationsreglernas del 6 om Kontroll före idrifttagning, Elsäkerhetslagen

Competence

Elteknisk grundutbildning och erfarenhet från elbranschen.

Läs mer om Elinstallationsreglerna och Utgåva 4 här

Related courses: