Utredningsmetodik

Utredningsmetodik är en praktiskt inriktad kurs som handlar om hur man ska gå tillväga då det hänt ett ”aj” eller ”oj”, d.v.s. en olycka eller ett tillbud. Du lär dig att på ett systematiskt sätt, utgå från vad som hänt för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.
WeekDateLocationLanguagePrice
43 24-26. okt. 2022 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Utredningsmetodik
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Goal

Efter kursen har deltagaren fått kunskaper inom utredningsmetodik och dess olika delar. Kursdeltagaren vet hur man systematiskt kan arbeta för att hitta grundorsakerna till att olyckor och tillbud inträffar.

Target group

Säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, chefer på olika nivåer, skyddsingenjörer och arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud och skyddsombud, arbetsledare och produktionsansvariga.

Subjects covered in the course

Varför uppstår olyckor? Är det medvetna eller omedvetna fel? Vilken roll spelar den mänskliga faktorn? Hur förhindrar vi att olyckorna inträffar igen? Vilka lagkrav måste vi känna till? Vilka verktyg och metoder finns? Utredningsmetodik avslutas med frivilligt skriftligt kunskapsprov. Deltagare med godkänt provresultat diplomeras för sina färdigheter.

  • Grundläggande definitioner: Risk, olycka och tillbud, grundorsak, korrigerande och förebyggande åtgärder.
  • Krav på olycksutredning i standarder och lagar.
  • Varför händer olyckor? Olycksfallsteori, MTO-perspektiv.
  • Metoder för olycksutredning: Händelse- och barriäranalys, MTO-perspektiv.
  • Vad gör vi med utredningarna?: Presentera resultatet och förankra resultatet - En del i ledningssystemet.
  • Förändringsledning i den lärande organisationen.

Competence

Grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen

Related courses: