Likströmssystem och UPS-anläggningar

Avbrottsfri kraft och likströmssystem med god driftsäkerhet är en vital komponent inom eldistribution, kraftproduktion, industrier, sjukhus, serverhallar, IT-system och en rad andra anläggningar. Elavbrott kan ge driftstörningar och stora ekonomiska förluster. Den här kursen ger dig kunskap om hur system för avbrottsfri kraft ska utformas. Ett första steg är UPS- eller likströmssystem. Vid risk för långvariga avbrott är dieselverk ofta en nödvändighet.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning.

Goal

Deltagarna ska erhålla en fördjupad helhetssyn inom UPS anläggningar, likströmssystem och batteriteknik.

Target group

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av UPS- och likströmssystem inom elnät, kraftproduktion, industri och infrastruktur.

Subjects covered in the course

  • Likströmssystem: Samspel av komponenter i felbortkopplingssystem. Systemuppbyggnad och komponentval. Kortslutning, jordfel och dubbla jordfel. Batterirum, batteriställ och övervakning. Kylning och ventilation av batterirum. Risker med vätgasutveckling och åtgärder. Dimensionering av batterier, likriktare och UPS enheter. Underhåll, konditionskontroll och kapacitetsprov. Elsäkerhet kring likström och batterier
  • Elmiljö: Övertoner, THD-värde. Mätning av övertoner. Demonstration av elkvalitetsanalysator. EMC, EMI och elektromagnetiska störningar. Högfrekventa övertoner, zonbegreppet.
  • Överspänningsskydd till UPS- och LS-system: Grovskydd, mellanskydd och finskydd. Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer. Provning av överspänningsskydd, skyddsplacering och vikten av korrekt montage. Teknik för att undvika brand vid glappande PEN- eller neutralledare.
  • UPS-enheters konstruktion och funktion: Val av UPS, systemuppbyggnad, kortslutning och spänningsfall. Verkningsgrad och energisparfunktion. Parallelldrift och redundans. Växelriktare, VRLA batterier, GEL och AGM. Samspel med reservkraft.
  • Kraftelektronik till likriktare och växelriktare: Dioder, tyristorer, triac och transistorer. Enfas och trefas likriktare. Växelriktning genom IGBT transistorer. Mellanled, glättning och filter.
  • Reservkraftanläggningar: Dieselverk, gasturbiner och Roterande UPS-anläggningar
  • Generatorer i reservkraftanläggningar: Synkronmaskinens konstruktion och arbetssätt. Funktionsprincip för rotor och stator. Synkronmaskinens förluster, magnetiseringssystem, roterande matare.

Competence

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i ellära.

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App