Krafttransformatorer

För att säkerställa driften och undvika dyra elavbrott är det viktigt att kunna avgöra vilka krafttransformatorer som är i behov av åtgärder eller utbyte. Vår kurs ger dig förståelse för transformatorers konstruktion, funktion, underhåll och deras samspel med övriga system. Den rustar dig även med kunskap för att kunna fatta välgrundade beslut inför investering.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning.

Många av de transformatorer som används idag är ålderstigna och kommer att behöva bytas ut inom de närmaste åren. I samband med upphandling av nya transformatorer är det viktigt att de anpassas för det aktuella nätet, samt den miljö där transformatorn kommer att placeras.

Det är inte säkert att en 40 år gammal krafttransformator är i sämre skick än en krafttransformator som är 20 år. För att säkra driften och undvika kostsamma elavbrott är det viktigt att kunna avgöra vilka krafttransformatorer som är i behov av åtgärder eller utbyte. Det förekommer att äldre krafttransformatorer skrotas, trots att de skulle kunna drivas i många år till.

Den här kursen ger dig kunskap för att kunna fatta väl underbyggda beslut inför investering av krafttransformatorer.

Goal

Deltagarna ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse av transformatorers konstruktion, funktionsegenskaper, underhåll och samspel med resterande system.

Target group

Tekniker, ingenjörer, drift- och underhållspersonal, konsulter, entreprenörer och anläggningsägare. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av krafttransformatorer inom elnät, kraftproduktion och industri.

Subjects covered in the course

  • Grundläggande egenskaper hos krafttransformatorer: Induktion, magnetiskt flöde, reluktans, hysteres, virvelströmmar, järnförluster och magnetostriktion.
  • Krafttransformatorers elektriska egenskaper: kopplingsart, ekvivalent schema, kärntyper, utjämningslindning. Tomgångsprov och kortslutningsprov. Lindningskopplare och omsättningsbläck. Osymmetrisk belastning, nollföljdsimpedans, kortslutningsimpedans. Parallelldrift, samkörning av transformator med olika klockslag. Förluster. Tryckoljekylning, kylfläktar, värmeåtervinning. Torrisolerade transformatorer, säkerhet och underhåll av torrisolerade transformatorer. Styrning av fläktsystem, transformatoroljor, oxidation och kemiska processer. Oljeprov, rening av transformatorolja. Långsam avfuktning. Hermetiskt tillslutna krafttransformatorer. Flytt av större transformatorer.
  • Transformatorskydd: Felorsaker, gasvakt och flödesvakt. Temperaturgivare och tryckgivare. Inkopplingsströmstöt och stabilisering av skydd. Differentialskydd, kortslutningsskydd, jordfelsskydd. Skyddsbestyckning beroende av systemkrav.
  • Isolationsprovning: Åldring av isolationsmaterial. Meggning. Polarisationsindex – Pi mätning. DAR prov. Provning av torrisolerade transformatorer. Provning av elmotorer och kraftkablar. Mantelprov.
  • Skydd av krafttransformatorer genom ventilavledare: Elektriska transienter. Ledningslängder vid montering av ventilavledare. Skyddsavstånd. Ventilavledare i trånga utrymmen. Bakomliggande funktionsegenskaper. Dimensionering utifrån nätegenskaper.

Competence

Grundläggande kunskaper inom elkraft

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App