Reläskydd – Grundutbildning

Reläskydd kräver en extremt hög tillförlitlighet för att fungera på ett korrekt sätt. I kursen lär du dig vad som händer när det går fel och konsekvenserna. Ett tillförlitlig reläskydd innebär att säkerheten för människa och egendom är hög, samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras på grund av risken för obefogade felbortkopplingar. Ur ekonomisk synvinkel är det även viktigt att minimera skador på anläggningen och hålla en hög leveranssäkerhet. Den här utbildningen omfattar reläskyddens funktioner, egenskaper och användningsområden.
This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
2 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Utbildningen hålls online som livesänd föreläsning

Goal

Deltagarna ska erhålla en grundläggande förståelse av reläskydds funktionsegenskaper, konstruktion, underhåll och samspel med resterande system.

Target group

Ingenjörer och tekniker. Utbildningen ger kunskaper inom projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd i elnät eller kraftproducerande anläggningar

Subjects covered in the course

  • Grundläggande egenskaper hos reläskydd: Pålitlighet och säkerhet. Snabbhet och selektivitet. Egenskaper som står i konflikt till varandra. Reservskyddsprinciper.
  • Nätkrav: Jordfel och kortslutningar. Felströmsberäkningar. Ljusbågar. Mekaniska krafter. Konsekvenstrappan.
  • Mätegenskaper: Skyddens mätprinciper. Elektromekaniska, analoga, digitala och numeriska skydd. Funktionsprincip för olika typer av reläskydd
  • Myndighetskrav: Lagar, föreskrifter och standarder. Innehavarens ansvar. Periodisk kontroll.
  • Transformatorskydd: Felorsaker och skador. Felströmmar. Gasvakt och flödesvakt. Lindningstemperaturvakt. Differential-, kortslutnings- och jordfelsskydd.
  • Kondensatorbatteriskydd: Allmänt om kondensatorbatterier. Shuntkondensatorer. Inkopplingsström. Resonans och överström. Överspänningstålighet, överspänningsskydd, överströmsskydd. Nollspänningsskydd. Brytarfelsskydd. Säkringar
  • Ställverksskydd: Samlingsskeneskydd. Överströmsskydd. Ljusbågsvakter. Ljusbågsdräpare. Tryckavlastning. Ställverksutformning.

Competence

Grundläggande kunskaper i elkraft

Technical information

Course manual

Yes, a physical course manual will be provided at course start.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App