Elsäkerhetsledare för icke-elektriskt arbete

Du behöver inte vara elektriker för att vara Elsäkerhetsledare men du behöver ha kännedom om gällande regler. I vår kurs Elsäkerhetsledare för icke elektriskt arbete får du kunskap om ditt ansvar för arbetets utförande och hur du leder ett elsäkert arbete.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Goal

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser.

Target group

Arbetsledare, maskinförare, hantverkare och städpersonal.

Subjects covered in the course

Kursen avhandlar de viktiga punkter i starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:2 och 3 och standarden SS 51110-1 utgåva 3 som rör rollen Elsäkerhetsledare samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på Elsäkerhetsledaren.

  • Utdrag ur SS-EN 50110 – 1 Utg. 3
  • Mätmetoder vid fastställande av höjd för säkerhetsavstånd
  • Tekniska riktlinjer, speciella tillämpningar
  • Risk-U
  • Skriftligt prov

Regulations

SS-EN 50110-1, ELSÄK-FS 2022:2, 3

Competence

Grundläggande ESA-utbildning

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App