Heta Arbeten

Behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Ger dig som utför arbetsmoment med uppvärmning/gnistbildning som kan riskera att orsaka bränder rätt kunskaper och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av den här utbildningen.

Week 38
18. sep. 2024
08:00 - 16:00
SwedishSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Course duration
1 day
Language
Swedish
Provider
Trainor

Heta Arbeten är framtagen av Brandskyddsföreningen. Certifikatet Heta Arbeten följer kraven från försäkringsbolagen och ger dig möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Goal

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper för att kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Du har också förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete. Utbildningen ger dig ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Target group

Kursen är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt och arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser och behöver certifikat för Heta Arbeten.

Subjects covered in the course

Utbildningen ger dig som utför arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning de kunskaper som krävs. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som utför arbetsmoment som t.ex. svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg på tillfällig arbetsplats ska ha kunskap och ska vara behörig. Under utbildningsdagen lär du dig:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter

Kursdagen avslutas med ett certifieringstest.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App