Brandfarliga Heta Arbeten

Behöver du certifikat för heta arbeten? Det här är en utbildning för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Brandfarliga Heta Arbeten
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Brandfarliga Heta Arbeten är ett alternativ till kursen Heta Arbeten, den enda skillnaden är att det är Byggföretagen och SVEBRA istället för Brandskyddsföreningen som är certifieringsorgan. Certifikatet Brandfarliga Heta Arbeten följer samma krav från försäkringsbolagen och ger dig samma möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats.

Goal

Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Heta Arbeten. Du har också förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete. Utbildningen ger dig ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Target group

Kuren är för dig som ska vara tillståndsansvarig, utförare eller brandvakt och arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser och behöver certifikat för Brandfarliga Heta Arbeten.

Subjects covered in the course

Utbildningen ger dig som utför arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning de kunskaper som krävs. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som utför arbetsmoment som t.ex. svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg på tillfällig arbetsplats ska ha kunskap och ska vara behörig. Under utbildningsdagen lär du dig:

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter

Kursdagen avslutas med ett certifieringstest.

Related courses: