CE-märkning

Ett CE-märke innebär att importörer och leverantörer intygar att produkterna uppfyller hälso- och säkerhetskrav. Vår kurs i CE-märkning behandlar leverantörs- och kundansvaret för de produkter som kan påverka personsäkerheten.

This classroom course is currently not for sale

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : CE-märkning
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter kursen ska du känna till vad CE står för och hur märkningen av produkter går till. Du ska även veta varför det är viktigt att arbeta med CE och vilka parter som är berörda.

Target group

Du som arbetar med tillverkning, försäljning, export eller import av produkter som berörs av produktregelverk, men även du som arbetar inom drift eller underhåll och har arbetsmiljöansvar bör gå denna kurs

Subjects covered in the course

CE-märkning:

 • En allmän genomgång av vad CE-märkning är, hur och varför den har kommit till. Produktregelverk:
 • Produkter som kräver CE-märket och vad det innebär. Direktiv för:
 • Maskiner
 • EMC
 • Lågspänningsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Ekodesign
 • Enkla tryckkärl
 • Tryckbärande anordningar
 • Byggprodukter
 • Medicintekniska produkter
 • Hissar mm

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: