Arbetsmiljörevision

Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Under utbildningen lär du dig att planera effektiva interna revisionsprogram. Efter utbildningen kan du genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1 (SAM). Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
3 days
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Goal

Utbildningen syftar till att medverka i att planera effektiva interna revisionsprogram. Du ska också kunna genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1. Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Target group

Interna arbetsmiljörevisorer, kvalitets- och miljörevisorer som behöver lära som arbetsmiljörevisioner, KMA-samordnare , revisionskoordinatorer och ansvariga för ledningssystem. Arbetsmiljöchefer, -samordnare och -ingenjörer, chefer och skyddsombud.

Subjects covered in the course

Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018.

 • Vad och varför revision?
 • Olika typer av revision - första, andra och tredje part
 • Att lyckas som internrevisor - kompetens och personliga egenskaper
 • Revisionens sju etiska principer
 • Översikt – kraven i ISO 45001:2018 och AFS 2001:1
 • De viktigaste arbetsmiljökraven att revidera
 • Bygga ett effektivt revisionsprogram
 • Revisionsmetodik enligt ISO 19011:2018
Steg 1: Planera revision
 • Vad ska vi internrevidera?
 • Vem ska vi intervjua?
 • Vilka frågor ska vi ställa?
Steg 2: Genomföra revision
 • Öppningsmöte
 • Att skaffa bevis via intervjuer, rundvandring och egna observationer
 • Avslutningsmöte
 • Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik
 • Öppna, slutna och uppföljande frågor
 • Det praktiska runt intervjun
Steg 3: Dokumentera revision
 • Värdeskapande revisionsrapporter
 • Formulera avvikelser, förbättringar och observationer
Steg 4: Följa upp revision
 • Hitta grundorsakerna till avvikelserna
 • Besluta om förbättringar
 • Återkoppling
 • Flertalet praktiska övningar genom hela internrevisionen

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Regulations

ISO-standarden ISO 45001:2018 (Kravstandard för arbetsmiljöledning) , Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1, ISO-standarden ISO 19011:2018 (Vägledning för internrevision)

Competence

Det är en fördel om man har grundläggande kunskaper i ett systematiskt arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsarbete samt AFS 2001:1.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App