Arbetsmiljörevision

Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Under utbildningen lär du dig att planera effektiva interna revisionsprogram. Efter utbildningen kan du genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1 (SAM). Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
WeekDateLocationLanguagePrice
17 26-28. apr. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Arbetsmiljörevision
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Goal

Utbildningen syftar till att medverka i att planera effektiva interna revisionsprogram. Du ska också kunna genomföra interna arbetsmiljörevisioner som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1. Du ska också kunna ingå i ett revisionsteam som genomför integrerade och förbättringsinriktade revisioner mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Target group

Interna arbetsmiljörevisorer, kvalitets- och miljörevisorer som behöver lära som arbetsmiljörevisioner, KMA-samordnare , revisionskoordinatorer och ansvariga för ledningssystem. Arbetsmiljöchefer, -samordnare och -ingenjörer, chefer och skyddsombud.

Subjects covered in the course

Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011:2018.

 • Vad och varför revision?
 • Olika typer av revision - första, andra och tredje part
 • Att lyckas som internrevisor - kompetens och personliga egenskaper
 • Revisionens sju etiska principer
 • Översikt – kraven i ISO 45001:2018 och AFS 2001:1
 • De viktigaste arbetsmiljökraven att revidera
 • Bygga ett effektivt revisionsprogram
 • Revisionsmetodik enligt ISO 19011:2018
Steg 1: Planera revision
 • Vad ska vi internrevidera?
 • Vem ska vi intervjua?
 • Vilka frågor ska vi ställa?
Steg 2: Genomföra revision
 • Öppningsmöte
 • Att skaffa bevis via intervjuer, rundvandring och egna observationer
 • Avslutningsmöte
 • Fördjupning: Intervju- och samtalsteknik
 • Öppna, slutna och uppföljande frågor
 • Det praktiska runt intervjun
Steg 3: Dokumentera revision
 • Värdeskapande revisionsrapporter
 • Formulera avvikelser, förbättringar och observationer
Steg 4: Följa upp revision
 • Hitta grundorsakerna till avvikelserna
 • Besluta om förbättringar
 • Återkoppling
 • Flertalet praktiska övningar genom hela internrevisionen

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Regulations

ISO-standarden ISO 45001:2018 (Kravstandard för arbetsmiljöledning) , Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1, ISO-standarden ISO 19011:2018 (Vägledning för internrevision)

Competence

Det är en fördel om man har grundläggande kunskaper i ett systematiskt arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsarbete samt AFS 2001:1.

Related courses: