Arbetsmiljörevision

Denna utbildning har fokus på både SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och redovisningsmetodiken enligt OHSAS 18001. Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar. Det här synsättet bör en organisation ha för att skapa förutsättningar för att skapa en hållbar framgång.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Arbetsmiljörevision
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående.

Goal

Efter kursen har deltagarna fått omfattande kunskaper i både OHSAS 18001 hur en arbetsmiljörevision genomförs praktiskt.

Target group

Interna arbetsmiljörevisorer, kvalitets- och miljörevisorer, revisorer som behöver repetition, revisionskoordinatorer och ansvariga för ledningssystem.

Subjects covered in the course

Utbildningen syftar till att belysa och föra fram arbetsmiljörevision som en strategisk aktivitet i syfte att nå verkliga förbättringar. Med revisorns glasögon på går vi igenom kraven i OHSAS 18001 och Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Utbildningen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Praktiska övningar för att engagera deltagarna och stimulera lärandet samt ett frivilligt avslutande kunskapsprov.

  • OHSAS 18001 och SAM – ur revisorns synvinkel: Skallkravens tolkning. Diskussion och slutsatser
  • Arbetsmiljörevision – enligt ISO 19011: Planera – genomföra. Dokumentera – följa upp.
  • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp revisioner

Regulations

OHSAS 18001, AFS 2001:1. Utbildningen går igenom revisionsmetodiken enligt ISO 19011.

Competence

Grundläggande kunskaper i OHSA18001, SAM och ledningssystem.

Related courses: