Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Kursen ger dig kunskaper och stöd för att du ska kunna införa och arbeta med ett ledningssystem som motsvarar ISO 45001:1. Kursen baseras på ISO 45001:1 och vi jämför mot den svenska AFS 2001:1.
WeekDateLocationLanguagePrice
48 28-30. nov. 2022 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 3 days
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i "Arbetsmiljö för skyddstekniker och arbetsmiljöutvecklare" och kan även läsas fristående. Vid företagsförlagd utbildning kan både tidsomfång och innehåll anpassas efter era behov.

Goal

Målet med utbildningen är att få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet tillämpas i praktiken samt att få insikt i hur ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet.

Target group

Alla som har en ledande befattning och arbetar med arbetsmiljöfrågor eller ansvarar för att arbetsmiljölagen följs. Företagsledning, säkerhetschefer, arbetsmiljöchefer, miljöchefer, arbetsledare, skyddsombud, skyddsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer med flera.

Subjects covered in the course

Kursen beskriver hur man inför och arbetar med ett ledningssystem som motsvarar ISO 45001 och svenska AFS 2001:1. Tillsammans går vi igenom praktikfall blandat med teori och hur ni på ett effektivt sätt systematiserar arbetsmiljöarbetet. I kursen beskrivs hur ett effektivt arbetsmiljöarbete läggs upp beroende på en verksamhets omfattning och de risker som finns, genom att exempelvis införa dokumenterade rutiner i verksamheten. Utbildningen innehåller en genomgång av olika ansvarsområden, hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar samt hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med samtliga medarbetare.

  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter
  • Grunden för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner för SAM, t.ex dokumentationskrav, undersökning av arbetsmiljön, riskbedömning, åtgärder och handlingsplan samt kontroll och uppföljning
  • Ansvar – olika roller och samverkan
  • Konkreta redskap, material och metoder

Regulations

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: