Arbetsmiljöansvar

Vår svenska arbetsmiljölagstiftning är resultatet av en lång tids utveckling för att minska antalet olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Kunskap om lagstiftningen ger dig en trygghet i ditt arbete och vetskap om att du är med och minskar ohälsan i arbetslivet. Att inte känna till arbetsmiljölagstiftningen kan innebära stora kostnader för ett förtag i form av sanktionsavgifter, viten eller företagsbot.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us
Type
Classroom
Live lectures with an experienced instructor.
Course duration
1 day
How much time the course takes. Se details in the course table.
Language
SwedishSwedish
The language the instructor will speak during the course.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Det här är en företagsförlagd kurs som utförs i era lokaler eller livesänds.

Target group

Kursen riktar sig till chefer med personalansvar, arbetsledare, skyddsombud, miljöansvariga, samordningsansvariga, arbetsmiljöingenjörer, KMA-are och HR.

Subjects covered in the course

Kursen ger dig förståelse för hur den svenska arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop. Du som chef har ett personligt ansvar för dina medarbetare. Den som inte följer regelverket och det resulterar i en olycka kan bli åtalad och dömd i svensk domstol. Du som skyddsombud kan använda dig av lagstiftningen för att ställa krav på dina arbetskamraters arbetsmiljö.

  • Vad gör en chef?
  • Vilken roll har skyddsombudet?
  • Varför arbetsmiljö – juridiskt, ekonomiskt, personligt och etiskt ansvar
  • Arbetsmiljölagen och regelverket
  • Samverkan
  • Samordningsansvar och straffansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Psykosocial arbetsmiljö

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App