Arbetsmiljöansvar

Vår svenska arbetsmiljölagstiftning är resultatet av en lång tids utveckling för att minska antalet olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Kunskap om lagstiftningen ger dig en trygghet i ditt arbete och vetskap om att du är med och minskar ohälsan i arbetslivet. Att inte känna till arbetsmiljölagstiftningen kan innebära stora kostnader för ett förtag i form av sanktionsavgifter, viten eller företagsbot.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Arbetsmiljöansvar
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Det här är en företagsförlagd kurs som utförs i era lokaler eller livesänds.

Trainor är godkänd utbildningsanordnare av AFA Försäkring - Läs mer här om hur du söker stöd för din arbetsmiljöutbildning.

Target group

Kursen riktar sig till chefer med personalansvar, arbetsledare, skyddsombud, miljöansvariga, samordningsansvariga, arbetsmiljöingenjörer, KMA-are och HR.

Subjects covered in the course

Kursen ger dig förståelse för hur den svenska arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop. Du som chef har ett personligt ansvar för dina medarbetare. Den som inte följer regelverket och det resulterar i en olycka kan bli åtalad och dömd i svensk domstol. Du som skyddsombud kan använda dig av lagstiftningen för att ställa krav på dina arbetskamraters arbetsmiljö.

  • Vad gör en chef?
  • Vilken roll har skyddsombudet?
  • Varför arbetsmiljö – juridiskt, ekonomiskt, personligt och etiskt ansvar
  • Arbetsmiljölagen och regelverket
  • Samverkan
  • Samordningsansvar och straffansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Psykosocial arbetsmiljö

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: