KFI – Kontroll före idrifttagning

Den här kursen är för dig som behöver uppdatera dina kunskaper efter den nya elsäkerhetslagen. Vi repeterar starkströmsföreskrifterna, går igenom viktiga punkter från elinstallationsreglerna och övar praktiska moment i KFI – Kontroll före idrifttagning.
WeekDateLocationLanguagePrice
43 26. okt. 2023 SundsvallSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : KFI – Kontroll före idrifttagning
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna planera och genomföra besiktning och kontroll av lågspänningsanläggning före och efter spänningssättning. Du ska även praktiskt kunna arbeta med de mätmetoder som ingår i kontroll före idrifttagning. Du har kännedom om den nya elsäkerhetslagen och hur den påverkar dig.

Target group

Alla som utför elinstallationsarbete

Subjects covered in the course

  • Viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda”
  • Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)
  • Praktiska övningsmoment i mätmetoder för skyddsledarens kontinuitet, utlösningsvillkoret, isolationsmätning och jordfelsbrytarens funktion

Regulations

ELSÄK-FS 2022:1 ”Hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda” Viktiga punkter i standarden SS 436 40 00, utgåva 4 (Elinstallationsreglerna)

Competence

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som installatörer och ha en relevant grundutbildning.

Related courses: