Tillträde till elektriska anläggningar

Den här kursen är för dig som behöver tillträde till, eller ska arbeta i eller nära elektriska starkströmsanläggningar men med icke-elektriskt arbete.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
1 hour
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Target

Målet med kursen är att öka säkerheten för anställda som arbetar i närheten av elektriska anläggningar så de inte utsätter sig själv eller andra för fara vid arbete i låg- och högspänningsanläggningar.

Target group

Personer med tillgång till områden där det finns elektrisk fara för att utföra icke-elektriskt arbete nära elektriska installationer. Till exempel städpersonal eller annan underhållspersonal. Kursen är också relevant för personal som utför gräsklippning, målning, snickeri och annat underhåll av byggnader inom låsta låg- och högspänningsområden. Kursen är också lämplig för elingenjörer och annan personal som måste ha tillgång till ett begränsat område med elektriska faror.

Subjects covered in the course

Du kan inte se på en kabel, skena, ledning eller någon annan anläggningsdel om de är strömsatta eller inte, därför är det viktigt när du arbetar nära högspänningsanläggningar eller kraftledningar att känna till farorna.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren är väl förberedd att arbeta nära elektriska faror – Oavsett om det gäller personlig skyddsutrustning eller utbildning. I utbildningen går vi igenom: Elektriska faror, organisering och tillträdeskontroll samt risk och beteende. Utbildningen består av en serie filmer som beskriver farorna med ett elnära arbete, hur organisationen på anläggning ser ut och hur de som rör inom en anläggning ska agera.

  • Faror i högspänningsanläggningar
  • Faror i lågspänningsanläggningar
  • Ansvar och planering
  • Uppträdande i låg- och högspänningsanläggningar
  • Tillgång till låg- och högspänningsanläggningar
  • Dokumentation
  • Beredskap

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App