Första hjälpen vid skador och olyckor

Utbildning i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen. När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan agera och ta hand om de skadade. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Med vår webbkurs lär du dig grundläggande första hjälpen, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i livshotande situationer. För att hålla kunskaperna aktuella bör utbildningen repeteras regelbundet.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
30 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
9d240807-ab9e-11ed-acc5-ee8d754cd92e_MicrosoftTeamsimage16.png
9e25c0c7-ab9e-11ed-84c6-ee8d754cd92e_3189_SE_M0104a.png

HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna.

Target

Öka din första hjälpen-kompetens vid skador och olyckor, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i olika livshotande situationer.

Target group

Alla som behöver grundläggande första hjälpen-utbildning.

Subjects covered in the course

Du kommer att få nödvändig teoretisk utbildning för att kunna utföra första hjälpen vid skador och olyckor. För att du ska känna dig trygg och säker att ge rätt första hjälpen måste du - utöver denna teoretiska kurs - få övning i HLR (hjärt- lungräddning).
Ur kursinnehållet:

  • Beteende- och krisbedömning av den skadade personen
  • Stressreaktion
  • HLR
  • Blödning
  • Frakturer

Regulations

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App