Första hjälpen vid skador och olyckor

9d240807-ab9e-11ed-acc5-ee8d754cd92e_MicrosoftTeamsimage16.png
9e25c0c7-ab9e-11ed-84c6-ee8d754cd92e_3189_SE_M0104a.png
Utbildning i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen. När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan agera och ta hand om de skadade. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Med vår webbkurs lär du dig grundläggande första hjälpen, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i livshotande situationer. För att hålla kunskaperna aktuella bör utbildningen repeteras regelbundet.

Technical information

Course name : Första hjälpen vid skador och olyckor
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 30 minutes
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

HLR-rådet rekommenderar årlig repetition av kunskaperna.

Target

Öka din första hjälpen-kompetens vid skador och olyckor, så att du vet hur du ska agera vid en olycka och kan ge livräddande första hjälpen i olika livshotande situationer.

Target group

Alla som behöver grundläggande första hjälpen-utbildning.

Subjects covered in the course

Du kommer att få nödvändig teoretisk utbildning för att kunna utföra första hjälpen vid skador och olyckor. För att du ska känna dig trygg och säker att ge rätt första hjälpen måste du - utöver denna teoretiska kurs - få övning i HLR (hjärt- lungräddning).
Ur kursinnehållet:

  • Beteende- och krisbedömning av den skadade personen
  • Stressreaktion
  • HLR
  • Blödning
  • Frakturer

Regulations

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i AFS 1999:7.

Related courses