Arbetsmiljö - Revision

Bra internrevisioner kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen, minska risken för onödiga arbetsmiljöbelastningar eller rädda liv. Bra internrevisioner kan också leda till att vi organiserar oss bättre, att vi får tydligare roller och ansvar, eller att vi blir bättre på att bli bättre. Med vår webbkurs lär dig hur du reviderar en verksamhets arbetsmiljöarbete med fokus på ISO 45001. Arbetsmiljörevision är ett strategiskt verktyg vars resultat intresserar och guidar den högsta ledningen i deras beslut och prioriteringar.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
2 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Det här är en fristående kurs i vårt kurspaket Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Gemensamt för dessa kurser är att du kan välja om du vill läsa kursen via trainor.se (här finns texter, bilder och intervjuer med vår arbetsmiljöexpert samt kunskapstest). Eller så kan du lyssna på hela kursen i vår podd "Heja arbetsmiljön" (som finns där poddar finns) när du promenerar, kör bil eller ligger i hängmattan.

Target

Efter kursen har du insikt om hur det är att medverka i arbetsmiljörevisioner. Du kan planera och genomföra effektiva interna revisionsprogram som möter kraven i ISO 45001 och AFS 2001:1. Du har också kännedom om hur det går till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion.

Target group

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och alla som är intresserade av arbetsmiljö och arbetsmiljörevisioner.

Subjects covered in the course

I utbildningen lär du vad en revision är, varför man gör interna revisioner och vilka som bör ingå i revisionsteamet. Utbildningen innehåller även tips för dig som har rollen som internrevisor, de principer internrevisorn bör jobba enligt och det bästa med att vara internrevisor!

  • Revision - vad och varför?
  • Revisionsprogram - hur?
  • Rollen som internrevisor
  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Revisionens faser - Före, under, efter
  • Inspektion av Arbetsmiljöverket

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App