ATEX - Grund

I den här kursen förklarar vi innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt utrustningsdirektivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom användardirektivet 1999/92/EG som vänder sig till verksamhetsutövare och arbetsgivare.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
4 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Vid godkänt slutprov erhåller du ett kursintyg med giltighetstid 5 år.

Target

Kursen ger god kunskap om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär och behandlar de gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa standarder och handböcker. Efter genomförd kurs har du fått goda kunskaper om gällande föreskrifter; AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7, som utfärdats för att anpassa det svenska regelverket samt hur man kan uppfylla kraven genom att till exempel följa olika standarder och handböcker. Du känner även till de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Target group

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta i områden med explosiv atmosfär.

Subjects covered in the course

  • Definition och innebörd av en explosion
  • Explosiva miljöer
  • Direktiv, föreskrifter och standarder
  • Skydd mot explosioner – Bland annat riskbedömning och principer för klassning

Regulations

utrustningsdirektivet 2014/34/EU, användardirektivet 1999/92/EG, AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7

Competence

Inga förkunskaper krävs.

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App