Första hjälpen vid elolyckor

Första hjälpen vid elolyckor ger dig kunskaper du behöver för att veta hur du ska agera i en sådan olyckssituation. En olycka kan uppstå när du minst anar det, den här kursen ska ge dig tillräcklig kunskap så att du vet vad du ska göra om en elolycka inträffar. De flesta eloyckor slutar väl, men att få ström genom kroppen både från hög- och lågspänning kan ge upphov till allvarliga eller livshotande personskador.
Type
E-learning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
30 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
e7e73cd4-aba8-11ed-95c4-7640e9a86c56_Frstahjlpenvidelolyckor2.jpg
d27dc8e7-ab9c-11ed-9c57-ee8d754cd92e_3189_SE_M0215b.png
d42bee9b-ab9c-11ed-8f73-ee8d754cd92e_3189_SE_M0204a.png

Target

Målet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i Första hjälpen vid elskador så att de vet hur de ska agera i en olyckssituation.

Target group

Personer som arbetar i och underhåller elinstallationer, eller hamnar i situationer där elfara finns.

Subjects covered in the course

Kroppen är bra på att leda ström och flera organ kan skadas. Både hjärtrytmrubbningar och även hjärtstillestånd kan uppstå vid en elolycka kan de till och med uppkomma flera timmar efter incidenten. Spänningar från 50 volt kan utlösa hjärtstillestånd.

  • När en olycka inträffar
  • Frigörning från spänningsförande material och säkring av olycksplatsen
  • Att föra personer i säkerhet
  • Vad händer i kroppen vid en elolycka?
  • Yttre och inre brännskador
  • Första hjälpen för brännskador vid strömgenomgång
  • Kyl ned brännskadan
  • Ljusbågsskador
  • När ska du be om hjälp?

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.
Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses

Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app cab be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App