Första hjälpen vid elolyckor

e7e73cd4-aba8-11ed-95c4-7640e9a86c56_Frstahjlpenvidelolyckor2.jpg
d27dc8e7-ab9c-11ed-9c57-ee8d754cd92e_3189_SE_M0215b.png
d42bee9b-ab9c-11ed-8f73-ee8d754cd92e_3189_SE_M0204a.png
Första hjälpen vid elolyckor ger dig kunskaper du behöver för att veta hur du ska agera i en sådan olyckssituation. En olycka kan uppstå när du minst anar det, den här kursen ska ge dig tillräcklig kunskap så att du vet vad du ska göra om en elolycka inträffar. De flesta eloyckor slutar väl, men att få ström genom kroppen både från hög- och lågspänning kan ge upphov till allvarliga eller livshotande personskador.

Technical information

Course name : Första hjälpen vid elolyckor
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 30 minutes
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Målet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i Första hjälpen vid elskador så att de vet hur de ska agera i en olyckssituation.

Target group

Personer som arbetar i och underhåller elinstallationer, eller hamnar i situationer där elfara finns.

Subjects covered in the course

Kroppen är bra på att leda ström och flera organ kan skadas. Både hjärtrytmrubbningar och även hjärtstillestånd kan uppstå vid en elolycka kan de till och med uppkomma flera timmar efter incidenten. Spänningar från 50 volt kan utlösa hjärtstillestånd.

  • När en olycka inträffar
  • Frigörning från spänningsförande material och säkring av olycksplatsen
  • Att föra personer i säkerhet
  • Vad händer i kroppen vid en elolycka?
  • Yttre och inre brännskador
  • Första hjälpen för brännskador vid strömgenomgång
  • Kyl ned brännskadan
  • Ljusbågsskador
  • När ska du be om hjälp?

Related courses