ATEX för elektriker – Grundläggande

1cc9db02-4e13-11ee-83e0-668b3b5fe02b_Bild1.png
1e28a812-4e13-11ee-a920-668b3b5fe02b_Bild2.png
1f3e0fdf-4e13-11ee-8512-668b3b5fe02b_Bild4.png
ATEX för elektriker är en viktig investering för elektriker som vill arbeta säkert och lagligt i potentiellt explosiva miljöer. Kursen ger de kunskaper och färdigheter som de behöver för att förebygga explosioner och skydda sig själva och andra från skador.

Technical information

Course name : ATEX för elektriker – Grundläggande
Course manual : No
Type : E-learning
Estimated duration : 6 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

ATEX är en förkortning av franska "Atmosphères Explosibles" (Explosiva Atmosfärer) och är två EU-direktiv som syftar till att skydda människor och egendom från explosioner i potentiellt explosiva miljöer.

Elektriker arbetar ofta i EX-miljöer, och därför är det viktigt att de har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. En ATEX-utbildning är en viktig investering för elektriker som vill arbeta säkert och lagligt i potentiellt explosiva miljöer. Den ger de kunskaper och färdigheter som de behöver för att förebygga explosioner och skydda sig själva och andra från skador.

ATEX för elektriker är en webbkurs som du kan pausa och återuppta när du vill. Du kan utbilda dig när ditt schema tillåter. Utbildningen är filmbaserad och illustrerar händelser och skeenden snarare än berättar för dig i textform. Det gör utbildningen unikt pedagogisk tillgänglig oavsett läsvana, läs- och skrivsvårigheter eller om du har svenska som andraspråk.

Target

Efter genomförd utbildning ska du ha fått nödvändig kunskap om de risker som kan finnas i potentiellt explosiva miljöer. Du kan också tolka dokumentation samt veta vilka typer av elinstallationer och utrustning som är lämpliga för användning i EX-miljöer, så att du kan utföra installationer och genomföra inspektion och underhåll på ett säkert sätt.

Target group

Elektriker och annan personal som utför arbete elektriskt arbete, där det finns explosionsfarliga områden.

Subjects covered in the course

Grundläggande kunskaper om

 • Brandfarlig vara
 • Tändkällor, de fem vanligaste
 • Zonindelningar
 • Vad man måste veta innan man går in i ett explosivt område
 • Märkning av Ex-utrustning och hur läser man den
 • Märkning av Ex-utrustning - extra krav för EU
 • Skyddsåtgärder - hur utrustningen görs säker att använda
 • Arbetstillstånd
 • Val av kablar och kopplingsdon
 • Jordningssystem i explosiva områden
 • Val av motorer för explosiva områden
 • Inspektion och underhåll

Regulations

Kursen är baserad på IEC 60079-serien (produktstandarder), IEC 60079-0, IEC 60079-10, IEC 60079-14, IEC 60079-17, EN 1127-1, [Direktiv: ATEX 2014/34/EU, ATEX 99/92/EC]

Competence

Grundläggande kunskaper om el och elektrikers arbetsuppgifter.

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Related courses