Allmänna köpvillkor

Följande villkor gäller vid köp av kurs på trainor.se.

Avbeställningsvillkor

Webbkurser
Avbeställning med full återbetalning kan ske upp till 14 dagar efter den registrerade beställningen. Kurser som har startats återbetalas inte. 

Webbkursen måste startas inom ett år efter den registrerade beställningen och kommer att finnas tillgänglig i 8 veckor efter start (eventuella avvikelser från detta kan finnas för vissa kurser, i vilka fall detta då framgår vid beställning).

Sista avbeställningsdag för klassrumskurs (inkluderat livesändningar) är 10 arbetsdagar innan kursen startar. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 20% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursen startar debiteras full kostnad.

Ansvarsbegränsning

Trainor Sverige AB frånsäger sig allt ansvar för olyckor och skador, inklusive följdskador, som kan uppstå till följd av feltolkning av innehållet i kurser eller fel i innehållet i kurserna.

Ångerrätt

Du har rätt att upphäva detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning till detta. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter det att avtalet ingåtts.

För att kunna använda ångerrätten måste du på ett otvetydigt sätt meddela oss om ditt beslut att lämna avtalet vie e-post till support@trainor.se.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill använda ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Effekterna av ångerrätten

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av ditt val av leverans annat än den billigaste typen av standardleverans vi erbjuder), utan fördröjning och inte senare än 14 dagar efter den dag vi får meddelande om ditt beslut att lämna detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat med oss.

I samtliga fall debiteras du ingen avgift till följd av återbetalningen.