Explosionsfarliga områden - Säkert beteende

Lär dig att arbeta tryggt och säkert i Ex-områden. Myndigheterna ställer krav på dokumenterad utbildning i explosionsskydd för alla som går in i ett Ex-område.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
45 minutes
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.
458862ea-e280-11ec-a36f-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden1ny.png
46afa4b6-e280-11ec-a906-d299ce75e664_explosionsfarligaomrden2ny.png
47588eb2-e280-11ec-a277-ca0873072645_explosionsfarligaomrden3ny.png

Target

Kursen ger grundläggande kunskaper om riskområden och farorna med arbete i dessa.

Target group

Personal som ska ha tillträde till områden där det finns risk för explosion.

Till exempel en oljeplattform, bearbetningsanläggning, raffinaderi, destilleri, tankfartyg, silo, bensinstation eller en plats där en explosiv atmosfär kan uppstå på grund av gas, vätskeånga, vätskedimma eller damm blandat med luft.

Subjects covered in the course

  • Brandrisk och explosionsrisk
  • Faror i samband med farliga områden med gas eller partiklar
  • Tändkällor
  • Risk och konsekvenser
  • Förebyggande av olyckor och negativa händelser
  • Arbetssätt
  • Användning av rätt verktyg
  • Säkerhetsåtgärder
  • Exempel på tillbud och olyckor

Regulations

EU-direktiv 1999/92/EG (HSE i Ex-områden) föreskriver att arbetsgivaren ska upprätta och underhålla ett explosionsskyddsdokument. Detta dokument ska innehålla bland annat riskbedömning, zonkarta och dokumentation om att alla anställda som ska beträda Ex-områden har fått adekvat och lämplig utbildning i explosionsskydd. I alla EU- och EES-länder ska detta implementeras i nationell lagstiftning.

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Vill du veta mer om Trainors utbud av kurser inom ATEX? Läs mer här!

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App