Ljusbågsfaror – En introduktion

Risken för elektriska olyckor finns alltid. Olyckan uppstår först när det finns en möjlighet, och ofta är det handhavandefel som orsakar händelsen. Den här kursen går igenom vad ljusbågar är, hur ljusbågsfaror uppstår, händelseenergi och riskreducerande åtgärder.

Technical information

Course name : Ljusbågsfaror – En introduktion
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 1 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Kursen ger dig kunskaper om hur ljusbågar uppstår och hur de uppför sig. Vi ser på hur du ska tänka för att få ner händelseenergin i en ljusbåge. Vi går igenom riskförebyggande åtgärder som förhindrar eller begränsar ljusbågar så som barriärer, frånkoppling av utrustning, inställning och olika typer av skydd.

Subjects covered in the course

Varje år omkommer många personer på grund av ljusbågar runt om i världen, det antas att det för varje dödsfall finns tio allvarliga skador till följd av ljusbågar. Hur stora skadorna blir av en ljusbåge beror på strömstyrkan, brinntiden och avståndet från strömkällan. Målet med kursen är att ge en bättre förståelse för ljusbågsfaror i elektriska starkströmsanläggningar så att det blir en naturlig del av din planering och riskvärdering. En ljusbåge uppstår när det blir en kortslutning som ger en strömbana genom luft. Ljusbågar är farliga men det finns metoder för att begränsa konsekvenserna av dem.

  • Potentiell risk vid ljusbågar
  • Skador från ljusbågar
  • Händelseenergi
  • Skyddsbarriärer så som kapsling och personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Kortslutningsströmmen i en ljusbåge
  • Skyddsutrustning och ljusbågsvakter
  • Åtgärder för att begränsa händelseenergi och dess varaktighet

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs

Related courses