Fallskydd

Att arbeta på höga höjder medför stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Arbetsgivaren har enligt lag ansvar för att alla personer som arbetar där fallrisk föreligger är utbildade i fallskydd och är informerade om hur den personliga skyddsutrustningen och skyddssystemen ska användas. Rätt utbildning garanterar att arbetarna känner sig trygga på sin arbetsplats och behärskar sin utrustning därmed kan de arbeta mer produktivt.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Fallskydd
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen genomförs i våra lokaler eller på plats hos kund.

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna uppfylla kraven vid höghöjdsarbete.

Target group

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Subjects covered in the course

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som rör höghöjdsarbete
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel, kontroll och daglig tillsyn av utrustning
  • Praktiska övningar

Competence

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Related courses: