ATEX Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär. Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutning till hanteringen. En explosionsfarlig miljö kan även uppstå där till exempel brandfarliga lösningsmedel hanteras, eller där torrt och finfördelat damm förekommer. I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedömning och zonklassning ha genomförts samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapats. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.
WeekDateLocationLanguagePrice
41 11. okt. 2023 LivesändningSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : ATEX Grund
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter genomförd kurs har du fått djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Target group

Drift- och underhållspersonal samt tekniker, ingenjörer, arbetsledare och konsulter som arbetar med eller ska börja arbeta med installationer i områden med explosiv atmosfär.

Subjects covered in the course

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att till exempel följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU, hur zonklassning kan ske och vad ett Explosionsskyddsdokument ska innehålla. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

 • Lagstiftning
 • Explosion
 • Brandfarlig vara
 • Riskområden
 • Riskreducering
 • Tändkällor
 • Klassningsplan & Zonindelning
 • Explosionsskyddsdokument
 • Arbete i explosionsfarlig miljö
 • Underhållsarbeten
 • Utrustning i EX-områden

Regulations

ATEX-direktivet 2014/34/EU

Competence

Erfarenheter från verksamhet som hanterar brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Related courses: