ESA Röj

Den här kursen ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga elfara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa de branschframtagna starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : ESA Röj
Course manual : Yes
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Kursen ingår i Energiföretagen Sveriges arbete för en säkrare arbetsplats, Wattityd. Utöver kursavgiften tillkommer därför en avgift på 995 kr per deltagare vilket även innefattar dokumentation och certifikathantering. Avgiften faktureras tillsammans med kursavgiften. Betalar du med kort faktureras kostnaden separat på kursdagen.

Goal

Efter genomförd kurs ska du kunna tillämpa arbetsmetoden ESA Röj.

Target group

Underhållsröjningspersonal, Tekniker hos eldistributörer samt elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

Subjects covered in the course

Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (ESA-RÖJ:15) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

  • Elfaran
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1
  • ESA- RÖJ:15
  • Diskussioner och praktiska exempel
  • Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Vid godkänt resultat ges certifikat som styrker kunskapen att få delta i arbete enligt ESA Röj-metoden.

Regulations

Elsäkerhetsverkets föreskrift 2006:1, ESA- RÖJ:15

Competence

Kursen riktar sig både till elsäkerhetskunnig och icke elsäkerhetskunnig entreprenör.

Läs mer om våra ESA-utbildningar här!

Related courses: