Elsäkerhetsledare

Den här kursen ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

Week 44
29. okt. 2024
08:00 - 16:00
SwedishSwedish
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Type
Classroom
Course duration
1 day
Language
Swedish
Provider
Trainor

Goal

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Target group

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag.

Subjects covered in the course

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 19. Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2022:2, 3 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Genomgång av arbetsmetoder
  • Information om att säkerställa spänningslöshet
  • Arbetets organisation och delegeringar
  • Kursen avslutas med skriftligt prov.

Regulations

SS-EN 50110-1, ELSÄK-FS 2022:2, 3

Competence

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Technical information

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App