Elsäkerhetsledare

Den här kursen ger de kunskaper som krävs för att axla rollen som elsäkerhetsledare. Deltagaren lär sig förstå arbetsuppgiften och att rätt kunna tillämpa den i egenskap av ansvarig för arbetslag eller egenarbete.

This classroom course has at the moment no available course dates

Contact us if you are interested in purchasing this classroom course and we will do our best to help you!

Contact us

Technical information

Course name : Elsäkerhetsledare
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Goal

Efter kursen ska deltagaren kunna tillämpa viktiga punkter i föreskrifter och standarder, genomföra riskanalys och val av arbetsmetod samt förstå delegeringar och dess juridiska konsekvenser

Target group

Installatörer, elektriker och arbetsledare inom industri eller distributionsföretag.

Subjects covered in the course

Elarbetsansvaret har bytt namn till Elsäkerhetsledare, det är en följd av att Europastandarden SS-EN 50110-1 ändrat benämningarna i sin senaste utgåva 3. Även Energiföretagen Sverige har ändrat benämningarna i sina elsäkerhetsanvisningar ESA 19. Kursen avhandlar viktiga punkter i starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 om rollen, samt riskhantering inför arbetet och val av arbetsmetod. Vi tittar även på vilka egenskaper och krav ESA 19 ställer på den som är elsäkerhetsledare.

  • Genomgång och tolkning av viktiga punkter i föreskrifter och standarder
  • Övningar i Riskhantering, bedöma säkerhetsavstånd
  • Övningar i att bedöma lämplig arbetsmetod
  • Övning i att säkerställa spänningslöshet
  • Övningar i arbetets organisation och delegeringar
  • Kursen avslutas med skriftligt prov.

Regulations

SS-EN 50110-1, ELSÄK-FS 2008:2, 3 samt ELSÄK-FS 2006:1

Competence

Kursdeltagarna förutsätts arbeta som elektriker och ha en relevant grundutbildning.

Related courses: