KFI - Kontroll före idrifttagning

Kursen förklarar på ett grundläggande och lättförståeligt sätt varför, när och vem som ska utföra KFI - Kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning

Technical information

Course name : KFI – Kontroll före idrifttagning
Course manual : No
Type : E-learning
Duration : 3 hours
Language: Swedish
Provider: Trainor

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Target

Efter genomförd kurs ska du ha förståelse av vikten av att utföra en kontroll före drifttagning på en lågspänningsanläggning. Du ska veta vilka inspektioner och provningar som måste utföras på de vanligt förekommande elinstallationerna. Du ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumenteras.

Target group

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

Subjects covered in the course

Genomgång av viktiga punkter i Elinstallationsreglerna och föreskrifter för att uppfylla kriterierna gällande en säker elanläggning samt bedömning av provningsresultat från utförd kontroll.
Korta instruerande filmer som visar:

  • Inspektion genom okulär kontroll av din elinstallation
  • Provning av skyddsledares kontinuitet
  • Provning av elanläggningens isolation
  • Provning av felkretsimpedans och utlösningsvillkor
  • Provning av jordfelsbrytarens funktion
  • Dokumentation av kontrollens resultat

Competence

Den här utbildningen bör antingen ses som en introduktionskurs till vår lärarledda utbildning alternativt repetitionskurs för redan erhållna kunskaper.

Related courses