KFI - Kontroll före idrifttagning

Vår webbkurs förklarar på ett grundläggande sätt varför, när och vem som ska utföra kontroll före idrifttagning av en lågspänningsanläggning. Lär dig mer om vilka inspektioner och provningar som måste utföras, bedömning av uppmätta värden och hur de ska dokumenteras.

Type
eLearning
The most engaging eLearning available. Straight to your PC, phone or tablet.
Estimated duration
3 hours
How long time the course normally takes to complete.
Language
SwedishSwedish
Spoken language in the course. Subtitles could be available in multiple languages.
Provider
Trainor
Who has produced and is responsible for the content of the course.

Target

Efter genomförd kurs ska du ha förståelse av vikten av att utföra en kontroll före drifttagning på en lågspänningsanläggning. Du ska veta vilka inspektioner och provningar som måste utföras på de vanligt förekommande elinstallationerna. Du ska även kunna bedöma uppmätta värden och veta hur de dokumenteras.

Target group

Kursen riktar sig till alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

Subjects covered in the course

Genomgång av viktiga punkter i Elinstallationsreglerna och föreskrifter för att uppfylla kriterierna gällande en säker elanläggning samt bedömning av provningsresultat från utförd kontroll.
Korta instruerande filmer som visar:

  • Inspektion genom okulär kontroll av din elinstallation
  • Provning av skyddsledares kontinuitet
  • Provning av elanläggningens isolation
  • Provning av felkretsimpedans och utlösningsvillkor
  • Provning av jordfelsbrytarens funktion
  • Dokumentation av kontrollens resultat

Competence

Den här utbildningen bör antingen ses som en introduktionskurs till vår lärarledda utbildning alternativt repetitionskurs för redan erhållna kunskaper.

Technical information

System requirements

This course can be run on a computer, tablet and smart phone. For handheld devices we recommend a stable Wi-fi connection. Flash is not required for this course.

Recommended minimum connection speed is 1.5 Mbps. If you experience problems while running the course, we recommend using the Google Chrome browser.

Course manual

No, this course does not include a course manual.

Related courses
Download Trainor app

You can complete eLearning courses from a mobile or tablet on the Trainor App. The free app can be used without an internet connection, offering flexibility in where and when learning takes place.

Trainor App