Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som Auktoriserad Elinstallatör inom elinstallationsföretag och att utföra egna elinstallationsarbeten. Utbildningen benämndes tidigare Allmän behörighet och är uppdaterad efter elsäkerhetslagen (2017). Utbildningen sträcker sig över ca 6-7 månader och är upplagd på tre fysiska träffar på plats på den ort du väljer nedan. Däremellan läser du på distans via livesända träffar en eftermiddag i veckan samt via egenstudier.
WeekDateLocationLanguagePrice
7 14. feb. 2023 SolnaSwedish
7 14. feb. 2023 SundsvallSwedish
7 16. feb. 2023 GöteborgSwedish
7 16. feb. 2023 LuleåSwedish
36 05. sep. 2023 SolnaSwedish
See all courses to be arranged (8)
Or let us come to your company for a live course

Purchase this and other courses on trainor.no.

Technical information

Course name : Auktoriserad Elinstallatör, AL – Lågspänning
Course manual : No
Type : Classroom
Course duration: 1 day
Language:Swedish
Provider : Trainor

Träffar

Träff VT23 Solna Göteborg Sundsvall Luleå
Träff 1 - Start, på plats 14 februari 16 februari 14 februari 16 februari
Veckovisa distansträffar Start 20 februari Start 20 februari Start 20 februari Start 20 februari
Träff 2, på plats 28-29 mars 30-31 mars 27-28 mars 30-31 mars
Träff 3, på plats 22-23 augusti 24-25 augusti 21-22 augusti 24-25 augusti
Projektarbete, distans 28 augusti - 4 september 28 augusti - 4 september 28 augusti - 4 september 28 augusti - 4 september

Träff HT23 Solna Göteborg Sundsvall Luleå
Träff 1 - Start, på plats 5 september 5 september 7 september 7 september
Veckovisa distansträffar Start 11 september Start 11 september Start 11 september Start 11 september
Träff 2, på plats 17-18 oktober 19-20 oktober 16-17 oktober 19-20 oktober
Träff 3, på plats 23-24 januari 25-26 januari 22-23 januari 25-26 januari
Projektarbete, distans 29 januari - 5 februari 29 januari - 5 februari 29 januari - 5 februari 29 januari - 5 februari
Nya datum för kursstart VT 2024 släpps under hösten 2023.

Utbildningen sträcker sig över ca 20 veckor med uppehåll för högtider/sommar och är upplagd på tre fysiska träffar på plats på den ort du väljer. Däremellan läser du på distans via livesända träffar en eftermiddag i veckan samt via egenstudier i portalen.

Trainor erbjuder möjligheten att delbetala din utbildning i upp till 15 månader, för mer information kontakta oss, tel. 010-122 18 00 eller info@trainor.se.

Goal

Du får teoretiska kunskaper inom området lågspänning vilket ger dig möjlighet att söka auktorisation lågspänning (AL) hos Elsäkerhetsverket. AL kallades tidigare allmän behörighet lågspänning (ABL). För att få utföra elinstallationsarbete krävs att ditt företag har ett egenkontrollprogram samt minst en auktoriserad elinstallatör knuten till företaget.

Target group

Utbildningen vänder sig till elektriker som avser att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad och till de som avser att utföra egna arbeten.

Subjects covered in the course

Auktorisation lågspänning (AL) vilken gäller för lågspänningsinstallationer upp till 1000 V AC / 1500 V DC.

  • Elmaskiner
  • Regler och standarder
  • Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar
  • Elinstallationer i byggnader

Vill du veta mer om Våra utbildningar till Auktoriserad elinstallatör? Läs mer här!